Gambia

Gambia is het kleinste en daarbij een van de armste landen van het zwarte continent. Vanaf de Afrikaanse westkust boort het zich als het ware als een lange, gekromde vinger landinwaarts. Aan de kust is het dwergstaatje nog 48 km breed, maar het versmalt zich geleidelijk tot 24 km; in totaal is het 320 km lang. Gambia is hiermee iets groter dan de provincies Gelderland en Noord-Brabant samen. Daarbij wordt Gambia over de gehele lengte door de gelijknamige rivier nog eens in tweeën gedeeld en wel zeer ingrijpend.

Wist u dat?

  • In Gambia 171 van de 1000 kinderen voor hun 1e levensjaar sterven.
  • 1 op de 16 vrouwen sterft tijdens hun zwangerschap.
  • Het werkeloosheidscijfer meer dan 50% bedraagt.
  • Kinderen in gezinnen leven die van minder dan € 1,– per dag rond moeten komen
  • Water, douche en wc een luxe is in Gambia, mensen soms kilometers moeten lopen voor drinkwater.
  • 55% van de Gambiaanse bevolking analfabeet is.
  • Naar school gaan niet de normaalste zaak van de wereld is .
  • De levensverwachting slechts 53 jaar is, dat maar 3 % ouder wordt dan 65 jaar
  • De economie van Gambia behoort tot één van de zwaksten in de wereld.