Doel

De stichting zet zich in voor kleinschalige en directe hulp aan de jongste en grootste bevolkingsgroep van Gambia: Kinderen. De activiteiten van de stichting richten zich met name op het verbeteren van de basisbehoeftes die in Gambia niet zo vanzelfsprekend zijn zoals:

Water, school, gezond voedsel, medicijnen, medische hulp,malariapreventie maar ook  ontwikkeling door middel van sport.

De inspanningen van de stichting hebben als doelstelling om de levenssituatie van deze kansarme kinderen blijvend te verbeteren waardoor ze hopelijk ook een betere toekomst hebben. Wie droomt daar nu niet van?

Hoe

  • Individuele hulp, betalen van schoolgeld, medische hulp maar ook het geven van kleding/schoeisel, speelgoed en voedsel of andere zaken die nodig zijn (betalen operatie – rolstoel – naaimachine etc.)
  • Water, aanleggen van boreholes die werken op solar. Deze voorzien van watertank en kraan zodat er altijd voldoende schoon drinkwater is. (Bij school of midden in dorp). Zorgen voor voldoende water /irrigatieproject bij groentetuin van dorpsvrouwen.
  • Schoolhulp, school/lesmateriaal en schoolmeubilair beschikbaar stellen, renovatie/bouw school, toiletten en watervoorzieningen op solar aanleggen. Mogelijkheid voor bibliotheek. Vullen EHBO box.  Maar ook kinderen met een beperking (blind-doof) mogelijkheid tot onderwijs geven.
  • Medische hulp,  bouw kraamkliniek, bouw dokterswoning , aanvullen medicijnen, verbandmiddelen en instrumenten, betalen operaties etc.
  • Malariapreventie, uitdelen geïmpregneerde muskietennetten. En zorgen voor voldoende medicatie als malaria wel aan de orde is.
  • Sporthulp, beschikbaar stellen van oefenmaterialen, kleding en schoeisel en geven van adviezen. Organiseren toernooi etc. Voetbalschool opzetten
  • Versturen van hulpgoederen, inzamelen van goederen en deze vanuit Nederland naar Gambia transporteren via een zeecontainer om ze aldaar persoonlijk uit te delen aan de hulp behoevenden .
Goede Doelen Shop
Archief oude berichten
Volg onze groep
Direct bijdragen?
IBAN NL22ABNA0603016960
BIC ABNANL2A

Kinderhulp Gambia Veendam
KvK 02090601

Algemeen Nut Beogende Inst.
(ANBI) 81.50.09.288

gastenboek
Voor een reactie of om te lezen:

GA NAAR HET GASTENBOEK

contact
Fred en Ivonne Hulsebos
Pottenbakkersstraat 53
9646AP Veendam
The Netherlands

T 0598-625356
M 06-22483703

Info@kinderhulpgambia.nl