Algemene Verordening Gegevensbescherming

avg

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die Europese persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken.Het hoe en waarom moet worden vastgelegd in een dossier, waarin ook een privacyverklaring moet worden opgenomen, die zichtbaar op de website moet zijn geplaatst.

Privacyverklaring

Stichting Kinderhulp Gambia (KHG) respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Stichting Kinderhulp Gambia  legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap en onze overige activiteiten zoals de verwerking van eenmalige en periodieke giften in geld of natura.
Wij verstrekken benodigde persoonsgegevens uitsluitend aan banken die noodzakelijk zijn voor de verwerking van incassomachtigingen.Stichting Kinderhulp Gambia doet al het overige in eigen beheer. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

KHG gebruikt uw gegevens om:

Wij gebruiken uw (e-mail)adres om u op de hoogte te houden van onze projecten, bevestiging van uw donatie of voor het versturen van een einde jaar wens. Indien u doneert, vragen wij uw toestemming om uw naam/ op de website/facebook  te mogen plaatsen en uitsluitend met toestemming zullen wij dit op onze website plaatsen. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Stichting Kinderhulp Gambia verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen, meestal op ons verzoek, zelf aan ons hebben verstrekt. Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Wanneer uw (e-mail)adres bekend is bij Stichting Kinderhulp Gambia, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, adres gegevens en e-mailadres.

KHG verkoopt uw gegevens niet

Stichting Kinderhulp Gambia  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Onze bestuursleden en de door ons ingeschakelde vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij KHG

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, door ons een mail te sturen (info@kinderhulpgambia.nl). Na controle van uw identiteit delen wij u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken. Indien één of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen door contact met ons op te nemen via email of telefoon.Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Goede Doelen Shop
Archief oude berichten
Volg onze groep
Direct bijdragen?
IBAN NL22ABNA0603016960
BIC ABNANL2A

Kinderhulp Gambia Veendam
KvK 02090601

Algemeen Nut Beogende Inst.
(ANBI) 81.50.09.288

gastenboek
Voor een reactie of om te lezen:

GA NAAR HET GASTENBOEK

contact
Fred en Ivonne Hulsebos
Pottenbakkersstraat 53
9646AP Veendam
The Netherlands

T 0598-625356
M 06-22483703

Info@kinderhulpgambia.nl